Lidmaatschap

In principe kan iedereen vanaf 18 jaar lid worden van Encore. Als je al eens eerder ergens hebt gezongen of muziek kunt lezen maakt dat het meezingen wel gemakkelijker, maar nodig is het niet. Vereist is: toonvast zijn en een enthousiaste uitstraling hebben. Zangervaring is natuurlijk welkom. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend drie repetities bijwonen als luisteraar, meezingen mag uiteraard ook.  Na aanmelding als lid krijgt u een eigen muziekmap in bruikleen. Wilt u een repetitie bijwonen of komt u met iemand van het koor mee: van te voren even telefonisch melden via onze voorzitter Ada Dekker (zie voor telefoonnummer de contactpagina).

Stemtest

Deze wordt tijdens de tweede repetitieavond door de dirigent afgenomen, in aanwezigheid van 2 bestuursleden. Een stemtest verloopt altijd in een ontspannen sfeer en heeft zeker niet het karakter van een examen. De dirigent stelt onder meer stembereik en timbre vast, toetst het melodisch geheugen en geeft, indien nodig, nuttige adviezen. Lid word je na het met succes afleggen van de stemtest.

Contributie

De contributie bedraagt 24,50 euro per maand, koffie/thee in de pauze inbegrepen. De verstrekte kleding blijft eigendom van Encore. De muziekmappen met inhoud blijven ook eigendom van Encore en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Plaats en tijdstip

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23, te Rockanje.