Erelidmaatschap voor Suzanne Rottier.

Op 4 april 2023 heeft het bestuur van Zanggroep Encore Suzanne benoemd tot erelid vanwege haar grote verdiensten voor het koor. Suzanne zoekt al jaren alle muziek uit voor ons koor wat steeds zorgt voor een afwisselend en bij het koor passend repertoire.